Dłużnik

"AL.-BASHIR" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ KAŁUCKI, ANNA KAŁUCKA
985,73 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bf4e5e66

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"AL.-BASHIR" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ KAŁUCKI, ANNA KAŁUCKA
Rynek Trybunalski 3
97-300 Piotrków trybunalski Łódzkie

Siedziba: Piotrków trybunalski
REGON: 276697292
NIP: 6292145629
KRS: 0000379932

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 602,40 PLN
Data wymagalności: 30 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 172,94 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2019

W sumie:
Wartość: 775,34 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

985,73 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 kwietnia 2021

Data wystawienia:
14 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!