Dłużnik

KURZIDIM SANDY NINA KURZIDIM
31 276,86 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bf19a3d7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KURZIDIM SANDY NINA KURZIDIM
ul. Haliny Krahelskiej 4
03-659 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 28 519,47 PLN
Data wymagalności: 19 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 28 519,47 PLN
Koszty sądowe: 2 757,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

31 276,86 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2021

Data wystawienia:
2 września 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!