Dłużnik

MIOLLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 642,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bd8b9716

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MIOLLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. kpt. Jana Rogowskiego 9
05-250 Mokre Mazowieckie

Siedziba: Mokre
REGON: 388537831
NIP: 1251717351
KRS: 0000890677

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 992,60 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 1 992,60 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 642,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 maja 2022

Data wystawienia:
10 maja 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!