Dłużnik

STENCEL NIERUCHOMOŚCI JOLANTA STENCEL
800,79 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bd7387a8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STENCEL NIERUCHOMOŚCI JOLANTA STENCEL
ul. Szkolna 1 / 2
83-307 Kiełpino Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 16 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 590,40 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

800,79 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 kwietnia 2022

Data wystawienia:
26 kwietnia 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!