Dłużnik

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PRORYT" Piotr Rymut
12 734,92 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bd13f727

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PRORYT" Piotr Rymut
Prusa 56
41-400 Mysłowice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 965,46 PLN
Data wymagalności: 16 października 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 181,07 PLN
Data wymagalności: 19 października 2020

W sumie:
Wartość: 10 146,53 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

12 734,92 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 października 2021

Data wystawienia:
18 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!