pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

KOZIA GORA 11 C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 396,63 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: bb9d924f

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KOZIA GORA 11 C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 11 C
78-230 Kozia góra Zachodniopomorskie

Siedziba: Kozia góra
REGON: 321013066
NIP: 6722072437
KRS: 0000388325

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 000,00 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2014
2. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 4 lipca 2014
3. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 4 sierpnia 2014
4. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 3 września 2014
5. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 6 października 2014
6. Gospodarcze
Wartość: 11 570,00 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2014

W sumie:
Wartość: 16 784,00 PLN
Koszty sądowe: 2 612,63 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

19 396,63 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!