pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

STYL-BUD JACEK SAROSIEK
1 555,46 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: baca04cd

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STYL-BUD JACEK SAROSIEK
ul. Włoska 1
15-611 Białystok Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 621,40 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 633,67 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2017

W sumie:
Wartość: 1 255,07 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 555,46 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 stycznia 2018

Data wystawienia:
18 sierpnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!