Dłużnik

Usługi Projektowe Łukasz Wyrowiński
30 608,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b87d8edd

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Usługi Projektowe Łukasz Wyrowiński
ul. Melchiora Wańkowicza 16
83-400 Kościerzyna Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 22 marca 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 12 października 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 553,50 PLN
Data wymagalności: 31 października 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 25 kwietnia 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 4 059,00 PLN
Data wymagalności: 22 marca 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 6 765,00 PLN
Data wymagalności: 24 czerwca 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 1 845,00 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 4 305,00 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 7 czerwca 2019
10. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2019

W sumie:
Wartość: 27 859,50 PLN
Koszty sądowe: 2 749,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

30 608,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 lutego 2020

Data wystawienia:
14 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!