Dłużnik

SŁAWOMIR BODZIONY SHERBAN STUDIO
921,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b8739971

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SŁAWOMIR BODZIONY SHERBAN STUDIO
nd. 246
33-386 Podegrodzie Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 15 lutego 2019
4. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 15 marca 2019
5. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2019
6. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2019
7. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2019
8. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2019
9. Gospodarcze
Wartość: 79,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 711,00 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

921,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 lipca 2020

Data wystawienia:
29 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!