Dłużnik

Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Krajewski
None
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b5fc8a2a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Krajewski
ul. Żabia 3 / 6
16-300 Augustów Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 282,05 PLN
Data wymagalności: 14 września 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 258,30 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 540,35 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

750,74 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

None


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 września 2019

Data wystawienia:
17 czerwca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!