pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

TOMI TOMASZ TUROSZ
8 395,26 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b389dfd9

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TOMI TOMASZ TUROSZ
ul. Wojskowa 18 / 14
06-300 Przasnysz Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 476,00 PLN
Data wymagalności: 28 stycznia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 2 999,72 PLN
Data wymagalności: 28 grudnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 2 742,90 PLN
Data wymagalności: 14 stycznia 2019

W sumie:
Wartość: 7 218,62 PLN
Koszty sądowe: 1 291,39 PLN

Spłacono:

114,75 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

8 395,26 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 sierpnia 2019

Data wystawienia:
24 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!