Dłużnik

"AP EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15 063,78 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b3486139

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"AP EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Piotrkowska 173
90-447 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 473279085
NIP: 7251886909
KRS: 0000218625

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 175,00 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2015
2. Cywilne
Wartość: 145,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2016
3. Cywilne
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2016
4. Cywilne
Wartość: 260,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2016
5. Cywilne
Wartość: 205,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2016
6. Cywilne
Wartość: 205,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2016
7. Cywilne
Wartość: 105,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
8. Cywilne
Wartość: 72,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
9. Cywilne
Wartość: 525,00 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2015
10. Cywilne
Wartość: 435,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2016
11. Cywilne
Wartość: 353,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2016
12. Cywilne
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2016
13. Cywilne
Wartość: 615,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
14. Cywilne
Wartość: 780,00 PLN
Data wymagalności: 31 lipca 2016
15. Cywilne
Wartość: 315,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
16. Cywilne
Wartość: 192,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
17. Cywilne
Wartość: 600,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2016
18. Cywilne
Wartość: 2 160,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2016
19. Cywilne
Wartość: 550,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
20. Cywilne
Wartość: 2 530,00 PLN
Data wymagalności: 31 sierpnia 2016
21. Cywilne
Wartość: 45,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2016
22. Cywilne
Wartość: 315,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 11 320,00 PLN
Koszty sądowe: 3 743,78 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

15 063,78 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
24 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!