pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

BEATA MARKOWSKA
6 769,87 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b2a7cbf9

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BEATA MARKOWSKA
83-330 Żukowo Pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 500,00 PLN
Data wymagalności: 22 sierpnia 2013

W sumie:
Wartość: 5 500,00 PLN
Koszty sądowe: 1 269,87 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 769,87 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
8 grudnia 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Agata
    
    Urban-Brodowska

  Agata Urban-Brodowska Radca prawny

  agata@bsradcowie.pl , tel.: 509 432 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/E/283)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!