Dłużnicy

EWA KIJOWSKA P.P.H. "WAZA "
ZENON KIJOWSKI PPH "WAZA -BIS" , P.P.H. "WAZA"
799,18 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b138d90b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
EWA KIJOWSKA P.P.H. "WAZA "
ul. Jankowska 41
63-421 Wysocko małe Wielkopolskie

ZENON KIJOWSKI PPH "WAZA -BIS" , P.P.H. "WAZA"
ul. Tomasza Zana 2
63-400 Ostrów wielkopolski Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 800,00 PLN
Data wymagalności: 11 kwietnia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 168,79 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 1 868,79 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

1 700,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

799,18 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
30 czerwca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!