Dłużnik

EURO FRACHT Patryk Kantanista
61 841,25 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: b06fcdd7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EURO FRACHT Patryk Kantanista
nd. 32
88-324 Krzywe kolano Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 586,81 PLN
Data wymagalności: 25 lutego 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 9 586,81 PLN
Data wymagalności: 5 marca 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 9 586,81 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 9 586,81 PLN
Data wymagalności: 18 marca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 9 586,81 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2021
6. Gospodarcze
Wartość: 9 586,81 PLN
Data wymagalności: 3 maja 2021

W sumie:
Wartość: 57 520,86 PLN
Koszty sądowe: 4 320,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

61 841,25 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 grudnia 2021

Data wystawienia:
2 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!