pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BERGHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 880,22 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: af6c8826

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BERGHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Adama Mickiewicza 25
32-300 Olkusz Małopolskie

Siedziba: Olkusz
REGON: 520065451
NIP: 6372214812
KRS: 0000923875

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 9 225,00 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 329,62 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2022

W sumie:
Wartość: 9 554,62 PLN
Koszty sądowe: 1 325,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 880,22 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 listopada 2023

Data wystawienia:
17 listopada 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Monika
    
    Belczyk-Płaza

  Monika Belczyk-Płaza Adwokat

  adwokat@kancelariapst.pl , tel.: 665 831 250

  IZBA ADWOKACKA W RZESZOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: RZE/Adw/1426)

  Miejscowość: Korczyna
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!