Dłużnik

IRENEUSZ ŻUBER USA CARS CENTER
50 404,81 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: ade2294e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
IRENEUSZ ŻUBER USA CARS CENTER
ul. Badylarska 31
02-484 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 48 596,42 PLN
Data wymagalności: 21 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 48 596,42 PLN
Koszty sądowe: 3 008,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

50 404,81 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 lutego 2021

Data wystawienia:
17 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 88 3288 663

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!