Dłużnik

Anna Sołtysiak AUTO-MIX
9 961,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a9e9d0ce

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Anna Sołtysiak AUTO-MIX
ul. Nowe Osiedle 22
63-421 Przygodzice Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 715,00 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 607,00 PLN
Data wymagalności: 8 października 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 6 600,00 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 5 630,00 PLN
Data wymagalności: 19 listopada 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 1 440,00 PLN
Data wymagalności: 2 października 2017

W sumie:
Wartość: 14 992,00 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

7 619,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

9 961,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 maja 2019

Data wystawienia:
7 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!