pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

"KARGOS" Karol Gnatowski
16 892,49 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a9d6921c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"KARGOS" Karol Gnatowski
nd. 16
16-320 Tajno podjeziorne Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 769,82 PLN
Data wymagalności: 24 października 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 5 654,88 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 5 702,40 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 13 127,10 PLN
Koszty sądowe: 3 765,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

16 892,49 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 listopada 2020

Data wystawienia:
18 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!