Dłużnik

BIURO KSIĘGOWE 24 BEATA KOBUS
1 407,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a7edb854

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BIURO KSIĘGOWE 24 BEATA KOBUS
ul. Bonifraterska 15 / 89
00-203 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 9 marca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 8 czerwca 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 7 września 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 7 października 2020
9. Gospodarcze
Wartość: 123,00 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 1 107,00 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 407,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 listopada 2021

Data wystawienia:
10 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!