Dłużnik

Good Invest Adam Żurawski
483,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a790de55

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Good Invest Adam Żurawski
ul. 1 Maja 108 / 51
40-237 Katowice Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 7 stycznia 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2021

W sumie:
Wartość: 393,60 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

483,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
28 października 2021

Data wystawienia:
28 października 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!