pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MAZURY ECO-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 049,89 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a6ce4f1e

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MAZURY ECO-ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Modlińska 175A
03-186 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 146153176
NIP: 5242751652
KRS: 0000427414

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 110,40 PLN
Data wymagalności: 6 sierpnia 2016

W sumie:
Wartość: 3 110,40 PLN
Koszty sądowe: 939,49 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 049,89 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 czerwca 2017

Data wystawienia:
28 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603 , tel.: 343907268

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!