pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Henryk Frątczak
22 676,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a66e1765

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Henryk Frątczak
58-230 Niemcza Dolnośląskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 21 116,22 PLN
Data wymagalności: 27 maja 2020

W sumie:
Wartość: 21 116,22 PLN
Koszty sądowe: 2 664,39 PLN

Spłacono:

1 104,54 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

22 676,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
8 marca 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!