Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 375,61 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a637b32f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
nd. 22
09-500 Podgórze Mazowieckie

Siedziba: Podgórze
REGON: 611313306
NIP: 9710604746
KRS: 0000229936

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 419,22 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 4 419,22 PLN
Koszty sądowe: 956,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

5 375,61 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 września 2019

Data wystawienia:
27 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!