pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

PWE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 659,88 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a631f14e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PWE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 384370481
NIP: 5272905930
KRS: 0000804073

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 056,98 PLN
Data wymagalności: 22 grudnia 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 2 412,75 PLN
Data wymagalności: 5 stycznia 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 326,78 PLN
Data wymagalności: 23 grudnia 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 187,59 PLN
Data wymagalności: 6 stycznia 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 187,59 PLN
Data wymagalności: 12 stycznia 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 187,59 PLN
Data wymagalności: 19 stycznia 2023

W sumie:
Wartość: 5 359,28 PLN
Koszty sądowe: 1 300,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 659,88 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 listopada 2023

Data wystawienia:
3 listopada 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!