Dłużnik

NIERUCHOMOŚCI eFasada BARBARA WÓJCICKA
210,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a51403af

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NIERUCHOMOŚCI eFasada BARBARA WÓJCICKA
ul. Bydgoska 13
41-214 Sosnowiec Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 18 listopada 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 16 stycznia 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 147,60 PLN
Data wymagalności: 17 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 590,40 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

590,40 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

210,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 lutego 2021

Data wystawienia:
16 lutego 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!