Dłużnik

Paweł Jędrzejak
1 523,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a3a26632

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Paweł Jędrzejak
63-421 Topola-osiedle Wielkopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 400,00 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2021
2. Cywilne
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2021
3. Cywilne
Wartość: 2,30 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2021
4. Cywilne
Wartość: 10,36 PLN
Data wymagalności: 25 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 1 312,66 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 523,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 listopada 2021

Data wystawienia:
12 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Przybyło

  Paweł Przybyło Adwokat

  pawel.przybylo@interia.eu , tel.: 794 024 364

  KRAKOWSKA IZBA ADWOKACKA
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: KRA/Adw/3427)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!