pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

BLIŻEJ NATURY IWONA WAWRZONOWSKA
724,43 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a395cda7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BLIŻEJ NATURY IWONA WAWRZONOWSKA
ul. Walerego Wróblewskiego 68
94-035 Łódź Łódzkie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 454,02 PLN
Data wymagalności: 20 lipca 2015
2. Gospodarcze
Wartość: 60,03 PLN
Data wymagalności: 16 maja 2017

W sumie:
Wartość: 514,05 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

724,43 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 listopada 2017

Data wystawienia:
16 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!