Dłużnik

WŁODZIMIERZ SOBKOWSKI "ALTUS" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH
4 113,20 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a39462ed

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WŁODZIMIERZ SOBKOWSKI "ALTUS" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH
ul. Owocowa 18
63-005 Kleszczewo Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 276,40 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 186,41 PLN
Data wymagalności: 15 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 3 462,81 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 113,20 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 listopada 2021

Data wystawienia:
2 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!