pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"AP EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 997,59 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a15dc8c2

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"AP EDUKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Tadeusza Kościuszki 80 / 82
90-437 Łódź Łódzkie

Siedziba: Łódź
REGON: 473279085
NIP: 7251886909
KRS: 0000218625

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 750,00 PLN
Data wymagalności: 31 grudnia 2016

W sumie:
Wartość: 3 750,00 PLN
Koszty sądowe: 1 247,59 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 997,59 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
16 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Ewa
    
    Duralak

  Ewa Duralak Radca prawny

  ewa.duralak@sadinternetowy.pl , tel.: 509 652 603

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1917)

  Miejscowość: Siedlec
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!