pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

WIKTOR GRACZEWSKI
1 210,38 PLN

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a03ffb05

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WIKTOR GRACZEWSKI
82-300 Elbląg Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 1 000,00 PLN
Data wymagalności: 25 października 2016

W sumie:
Wartość: 1 000,00 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 210,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Trwa postępowanie sądowe

Data wystawienia:
8 listopada 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!