Dłużnik

KLIMRES MYJNIE PODKARPACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 461,30 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: a02cc6f6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KLIMRES MYJNIE PODKARPACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Palikówka 197B
36-073 Palikówka Podkarpackie

Siedziba: Palikówka
REGON: 180793110
NIP: 5170358281
KRS: 0000406760

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 250,91 PLN
Data wymagalności: 1 kwietnia 2019

W sumie:
Wartość: 1 250,91 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 461,30 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 marca 2020

Data wystawienia:
9 marca 2020


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!