Dłużnik

MONIKA KAWAŁA SUPER POLER
853,02 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9efb4095

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MONIKA KAWAŁA SUPER POLER
ul. Powstańców Śląskich 102 / 18
01-466 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 552,63 PLN
Data wymagalności: 24 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 552,63 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

853,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2022

Data wystawienia:
2 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!