pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

JULTRANS HENRYK BUKOWSKI
4 821,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9ead6789

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
JULTRANS HENRYK BUKOWSKI
ul. bł. Królowej Jadwigi 11 / 33
70-307 Szczecin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 871,89 PLN
Data wymagalności: 16 grudnia 2015

W sumie:
Wartość: 3 871,89 PLN
Koszty sądowe: 949,62 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

4 821,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 lutego 2017

Data wystawienia:
16 września 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Natalia
    
    Sargun-Stasiak

  Natalia Sargun-Stasiak Radca prawny

  natalia@bsradcowie.pl , tel.: 607 318 219

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Gdańsku
  (Nr wpisu: GD/GD/2735)

  Miejscowość: Gdańsk
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!