Dłużnik

MILPOL Tadeusz Miler
2 274,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9e96f5c8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MILPOL Tadeusz Miler
ul. Piastów 18 / 2
47-330 Zdzieszowice Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 405,90 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 98,40 PLN
Data wymagalności: 16 marca 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 11 maja 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 12 czerwca 2017
8. Gospodarcze
Wartość: 190,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2017

W sumie:
Wartość: 1 644,30 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 274,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 marca 2019

Data wystawienia:
27 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!