Dłużnik

Sylwester Tarczyński SEKK
461,74 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9d31ed8d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Sylwester Tarczyński SEKK
Machliny 8
78-550 Czaplinek Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 647,76 PLN
Data wymagalności: 14 grudnia 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 187,34 PLN
Data wymagalności: 15 grudnia 2021

W sumie:
Wartość: 4 835,10 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

5 073,75 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

461,74 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
29 marca 2022

Data wystawienia:
29 marca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!