Dłużnik

Z.P.U.H. Hubert Nowakowski
46 178,41 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9cbeb838

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Z.P.U.H. Hubert Nowakowski
nd. 2
62-271 Bielawy Wielkopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 911,48 PLN
Data wymagalności: 16 września 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 3 508,55 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 4 908,60 PLN
Data wymagalności: 2 stycznia 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 3 460,00 PLN
Data wymagalności: 17 stycznia 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 2 677,50 PLN
Data wymagalności: 25 stycznia 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 4 202,40 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 6 181,20 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2017
8. Gospodarcze
Wartość: 6 598,24 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2017
9. Gospodarcze
Wartość: 6 789,60 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2017
10. Gospodarcze
Wartość: 4 324,74 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 47 562,31 PLN
Koszty sądowe: 4 195,39 PLN

Spłacono:

5 579,29 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

46 178,41 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
29 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!