pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

ANNA MAC TRANSLEO INTERNATIONAL
3 020,19 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9cb5de60

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ANNA MAC TRANSLEO INTERNATIONAL
ul. Szlak 6 / 8
31-161 Kraków Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 447,18 PLN
Data wymagalności: 25 maja 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 1 127,44 PLN
Data wymagalności: 11 sierpnia 2016

W sumie:
Wartość: 3 574,62 PLN
Koszty sądowe: 945,57 PLN

Spłacono:

1 500,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 020,19 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
20 października 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Wrocław
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!