pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

Tomasz Hasiak USŁUGI TRANSPORTOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
1 510,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9c5daf5f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Tomasz Hasiak USŁUGI TRANSPORTOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
al. Wojska Polskiego 25
59-630 Mirsk Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 650,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2017
2. Cywilne
Wartość: 650,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2017

W sumie:
Wartość: 1 300,00 PLN
Koszty sądowe: 210,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

1 510,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
11 sierpnia 2017

Data wystawienia:
2 marca 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 1012)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!