Dłużnik

LIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31 891,65 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9c27ba2a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
LIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań Wielkopolskie

Siedziba: Poznań
REGON: 363972087
NIP: 5993182367
KRS: 0000608086

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 22 066,06 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 7 060,20 PLN
Data wymagalności: 25 września 2019

W sumie:
Wartość: 29 126,26 PLN
Koszty sądowe: 2 765,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

31 891,65 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 sierpnia 2020

Data wystawienia:
26 sierpnia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!