Dłużnik

ASSIST Elżbieta Niezgoda
812,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9b63ad10

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ASSIST Elżbieta Niezgoda
ul. Kręta 35
87-100 Toruń Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 430,50 PLN
Data wymagalności: 11 lutego 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,20 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 601,70 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

812,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
3 lutego 2020

Data wystawienia:
3 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!