Dłużnik

ON WOOD STOLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
None
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9a3aa0fc

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ON WOOD STOLARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Hortensji 12
04-880 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 386326350
NIP: 9522206998
KRS: 0000846601

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 174,65 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 303,80 PLN
Data wymagalności: 18 stycznia 2021
3. Gospodarcze
Wartość: 1 303,80 PLN
Data wymagalności: 16 lutego 2021
4. Gospodarcze
Wartość: 1 303,80 PLN
Data wymagalności: 8 marca 2021
5. Gospodarcze
Wartość: 2 607,60 PLN
Data wymagalności: 19 marca 2021

W sumie:
Wartość: 7 693,65 PLN
Koszty sądowe: 1 925,39 PLN

Spłacono:

9 619,04 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

None


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 sierpnia 2021

Data wystawienia:
27 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!