pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

NAUKA JAZDY MORDZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 317,60 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9a34d6b6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
NAUKA JAZDY MORDZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gołębia 1
67-200 Głogów Dolnośląskie

Siedziba: Głogów
REGON: 022157598
NIP: 6932174658
KRS: 0000465102

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 107,00 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2022

W sumie:
Wartość: 1 107,00 PLN
Koszty sądowe: 210,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 317,60 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
16 marca 2023

Data wystawienia:
16 marca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!