Dłużnik

PPHU ACWADOR R.D.D. KOŁODZIEJCZAK SPÓŁKA JAWNA
472,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 99f32b45

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PPHU ACWADOR R.D.D. KOŁODZIEJCZAK SPÓŁKA JAWNA
nd. 25A
63-300 Prokopów Wielkopolskie

Siedziba: Prokopów
REGON: 250567196
NIP: 6171012987
KRS: 0000096283

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 999,95 PLN
Data wymagalności: 5 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 6 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 1 171,59 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

999,95 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

472,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
31 lipca 2020

Data wystawienia:
31 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!