Dłużnik

INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA
73 215,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 954c2c2f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INSPIRATION POINT SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów Śląskie

Siedziba: Chorzów
REGON: 276706832
NIP: 6272360460
KRS: 0000485716

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 103 516,53 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 103 516,53 PLN
Koszty sądowe: 4 894,39 PLN

Spłacono:

35 195,61 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

73 215,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!