Dłużnik

AUTO PLUS ŁUKASZ PUCIŃSKI
7 870,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 9511eb9f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AUTO PLUS ŁUKASZ PUCIŃSKI
ul. Leśna 13I
13-200 Działdowo Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 870,00 PLN
Data wymagalności: 30 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 6 870,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 870,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
17 grudnia 2021

Data wystawienia:
17 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!