Dłużnik

MARKIZ DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 429,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 949918e0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MARKIZ DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Łączna 39
41-303 Dąbrowa górnicza Śląskie

Siedziba: Dąbrowa górnicza
REGON: 360279090
NIP: 6292470766
KRS: 0000538892

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 611,06 PLN
Data wymagalności: 21 października 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 809,76 PLN
Data wymagalności: 19 września 2016
3. Gospodarcze
Wartość: 5 219,14 PLN
Data wymagalności: 12 października 2016
4. Gospodarcze
Wartość: 7 255,28 PLN
Data wymagalności: 28 października 2016
5. Gospodarcze
Wartość: 2 922,48 PLN
Data wymagalności: 9 listopada 2016

W sumie:
Wartość: 16 817,72 PLN
Koszty sądowe: 2 611,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

19 429,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 września 2019

Data wystawienia:
27 maja 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!