pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY "RYŚ" RYSZARD CIEŚLIŃSKI
2 355,05 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 93621ba6

Niniejsza ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY "RYŚ" RYSZARD CIEŚLIŃSKI
Zdobywców Wału Pomorskiego 21
75-136 Koszalin Zachodniopomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 473,66 PLN
Data wymagalności: 14 października 2014

W sumie:
Wartość: 2 473,66 PLN
Koszty sądowe: 631,39 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 355,05 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 lutego 2015

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!