Dłużnik

"PAKA-PACK" PATRYK WALKOWIAK
357,26 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 93600dfb

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"PAKA-PACK" PATRYK WALKOWIAK
nd. 66
21-077 Charlęż Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 180,63 PLN
Data wymagalności: 14 września 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 74,58 PLN
Data wymagalności: 12 października 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 11,66 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 266,87 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

357,26 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 października 2019

Data wystawienia:
23 października 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!