Dłużnik

Paweł Pietras
783,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 933b16a7

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Paweł Pietras
37-450 Stalowa wola Podkarpackie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 463,29 PLN
Data wymagalności: 1 listopada 2017
2. Cywilne
Wartość: 110,00 PLN
Data wymagalności: 7 grudnia 2017

W sumie:
Wartość: 573,29 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

783,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
17 grudnia 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!